Sh Othman Maalim Kisa Cha Abu Ubaidah Ib VideoSh Othman Maalim : Kisa Cha Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah (r.a) - Part 2
Mawaidha ya Sh Othman Maalim Aamir ibn Abdullah ibn al Jarrah akijuulikana kwa umaarufu kwa jina la Abu Ubaydah ibn al Jarrah alikuwa moja wapo wa masw

Sh Othman Maalim : Kisa Cha Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah (r.a) - Part 3 + Mke Bora Part - 1
Mawaidha ya Sh Othman Maalim Aamir ibn Abdullah ibn al Jarrah akijuulikana kwa umaarufu kwa jina la Abu Ubaydah ibn al Jarrah alikuwa moja wapo wa masw