Nu Hoa Chua No Phuong Binh My Chau Mp31. Doi Mat - My Chau Phuong Binh
2. Trở Lai Mỹ Tho - Mỹ Chau - Phương Binh
3. Que Anh Que Em - Phương Binh & Mỹ Chau (karaoke)
4. Giọng Ca Phương Binh (tan Cổ Giao Duyen)
5. Nỗi Buon Hoa Phưong (nữ Hoang San Khấu Mỹ Chau)
6. Biển Dau (nữ Hoang San Khấu Mỹ Chau)
7. Hoa Dộc Trong Vưon (nữ Hoang San Khấu Mỹ Chau)
8. Giới Thieu Du Lịch Mai Chau - Hoa Binh
9. Chua Nui Chau Thới Tx.dĩ An Binhdương. 10 2008
10. [audio] Băng Tuyền Nữ Chua Cải Lương Tuòng Cỏ Tấn'tai, Minh Phụng, Mỹ Chau, Phương Lien