Nu Hoa Chua No Phuong Binh My Chau Mp31. Doi Mat - My Chau Phuong Binh
2. Trở Lai Mỹ Tho - Mỹ Chau - Phương Binh
3. Doi Mắt - Mỹ Chau - Phương Binh
4. Nỗi Buon Hoa Phưong - Khanh Binh [official]
5. An'tử Hinh ở Trung Quốc
6. Những Bai Hat Tan Cổ Hay Nhất Của Nsưt Mỹ Chau
7. Lan Va Diep, Khanh Binh Hat Qua Tuyet Bằng Hai Giọng Nam Va Nữ Kha Ngọt
8. 8 Bai Tan Co - My Chau - La Thu Mien'trung 2
9. Lỡ Một Chuyến Về (nữ Hoang San Khấu Mỹ Chau)
10. Chon Giấu Giấc Mơ - Noo Phước Thịnh [official]