Dasa Masak Mp31. 23 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha Piris.
2. 53 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha.
3. 59 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha.
4. 11 - Dasa Masak Pura - Asanka Priyamantha.
5. 16 - Dasa Masak
6. 37 - Dasa Masak Pura - Asanka Priyamantha.
7. 44 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha Pieris
8. 28 - Dasa Masak Pura - Asanga Priyamantha
9. 37 - Dasa Masak Pura - Asanga Priyamantha
10. 13 - Dasa Masak Kusa Dara - Asanga Priyamantha Pieris
11. 02 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha
12. Dasa Masak (amma) - දස මසක් ( අම්මා ) By Billy Fernando
13. Dasa Masak | Asanka Priyamantha | Arrow Star | Ingiriya
14. Dasa Masak Pura | Asanka Priyamantha | Flashback | Kandana
15. Dasa Masak Pura | Asanga Priyamantha | Flash Back | Akkara Dahaya
16. Dasamasak Pura Asanga Priyamantha
17. 10 - Dasa Masak Pura Maa Obage Kusa Dara | Asanka Priyamantha Peiris | Kiriella Friends
18. Dasamasak Pura Asanga Priyamantha,,,,,
19. Dasa Masak Nanda Malani
20. Dasa Masak Pura | Asanka Priyamantha | All Right | Welewatta
21. Dasamasak Ma Kusa Thula Somadhaja