Dasa Masak Mp31. 23 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha Piris.
2. 53 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha.
3. 59 - Dasa Masak - Asanka Priyamantha.
4. 13 - Dasa Masak Kusa Dara - Asanga Priyamantha Pieris
5. 02 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha
6. 33 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha
7. 51 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha
8. 51 - Dasa Masak Pura.
9. 04 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha Pieris
10. 22 Dasa Masak Pura
11. 04 - Dasa Masak - Asanga Priyamantha Pieris
12. Dasa Masak (amma) - දස මසක් ( අම්මා ) By Billy Fernando
13. Dasa Masak | Asanka Priyamantha | Arrow Star | Ingiriya
14. Dasa Masak Pura | Asanka Priyamantha | Flashback | Kandana
15. Dasa Masak Pura | Asanga Priyamantha | Flash Back | Akkara Dahaya
16. 10 - Dasa Masak Pura Maa Obage Kusa Dara | Asanka Priyamantha Peiris | Kiriella Friends
17. Dasamasak Pura Asanga Priyamantha
18. Dasamasak Pura Asanga Priyamantha,,,,,
19. Dasa Masak Pura | Asanga Priyamantha | Sahara Flash | Dehigahawita
20. Dasa Masak Nanda Malani
21. Dasamasak Ma Kusa Thula Somadhaja