Bashgah Parvaresh Andam Jafar Mp31. Jafar Bashgah Parvaresh Andam
2. Bashgah Parvaresh Andam Jafar
4. ارتباط مغزوماهیچه، استروئیدها و اف - دی - ای