Abdul Bari Jahani Afghan Pashto Sheer Mp31. Interview With Abdul Bari Jahani, Pashto Poet
2. Abdul Bari Jahani Afghan Pashto Sheer
3. Abdul Bari Jahani (pashto Sheer Shinkey Asmana)
4. Roshan Ahmadzai & Sadiq Akbari ( Abdul Bari Jahani )
6. Abdul Bari Jahani New Pashto Song / Da Jahani Shkoolay Sheyr Babozay
7. Abdul Bari Jahani (pashto Sher)
8. Abdul Bari Jahani - Sheikh Nassrudin
9. Abdulbari Jahani New Poetry.youtube
10. Abdul Bari Jahani ښاغلي عبدلباري جهاني
11. Asheq Fana - Abdulbari Jahani