2013 Matan Galilov Zoheret Mp31. מתן גלילוב - אמתיק דמעותייך 2013 Matan Galilov
2. מתן גלילוב - זוכרת קליפ 2013 Matan Galilov Zoheret
3. מתן גלילוב - זוכרת המקור ביוונית 2013 Matan Galilov Zoheret
4. מתן גלילוב - היפה בעולם 2013 קליפ Matan Galilov
5. מתן גלילוב - שוב רצית ♪ Matan Galilov Shuv Ratzit
6. מתן גלילוב - אמתיק דמעותייך - קליפ 2013 Matan Galilov
7. מתן גלילוב - שיגעת אותי 2013 Matan Galilov - You've Got Me
8. מתן גלילוב - היפה בעולם צלצול 2013 Matan Galilov Beautiful World
9. מתן גלילוב - מיאמי ישראל - קליפ 2014 Matan Galilov Miami Israel
10. מתן גלילוב - אמתיק דמעותייך - קליפ 2013 Matan Galilov
11. מתן גלילוב - אמתיק דמעותייך טעימה 2013 Matan Galilov